/* XPM */ static char *Maureen001[]={ /*
Maureen001*/ " ", " ", " ", " ", " v ", " vvv ", " vvvv vv v ", " v vvvvvvvv vvv v ", " v v vvvvvvvv vv v ", " v vv vvvvvvvvvvvvvvvv ", " v v v v ", " vv v v vv ", " v vv vvv vv ", " v vv v v vv ", " v vv v v ", " v v v v v ", " v vv vv v v v ", " v v v v v ", " v v vv v v ", " v vvv v ", " v v vv v v v ", " v v vv v v ", " v vvvvvvvv vv v v ", " v vv vvv v v v ", " v vv v vv vv v v ", " v v vv v v ", " v v v v vvv v v v ", " v v v v v v v v ", " vv v v v vv vv v v ", " v vv v vv vv vvv v ", " v vvvv vv vv vv v ", " v vvvvvvvv v v ", " v v vv v ", " v v vv v ", " v v vv v ", " v v v v ", " v vv vv ", " v v v ", " v v vv ", " v v vv ", " v v vv ", " v v ", " v vv ", " vvv ", " v ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/