/* XPM */ static char *FLOWER002[]={ /*
FLOWER002*/ " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " JJ ", " JJJJJJ JJJJ JJJJJJ ", " JJJJJJJ JJJJ JJJJJJJ ", " JJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJ JJ JJJJJJJJ ", " JJJJJJJ JJJJJJJ ", " JJJJJJ JJJJ JJJJJJ ", " JJJJJJ ", " JJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJJ ", " JJJJJJ ", " JJJJJJ JJJJ JJJJJJ ", " JJJJJJJ JJJJJJJ ", " JJJJJJJJ JJ JJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJJ ", " JJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJ ", " JJJJJJJ JJJJ JJJJJJJ ", " JJJJJJ JJJJ JJJJJJ ", " JJ ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/