/* XPM */ static char *X[]={ /*
X*/ "*hat THis thing is %%%%%%%king cool*****", "**w, son, you don't want to %%%%%%%eer. Its *****a", "***s, and kids with fake id%%%all god's chi***** w", "**** W O %%%%ill be fraug***** am", "**%**W OOWW %%%%%erica conti*****to b", "****** OOOmmm, hat.HERETHERe intransi*****negot", "*****$*OHOOOOOHE PROEEEM%%%%%%iations w*****e frua", "f****$**E'OOOOOBLEMR THFRETHERghtEREHT*****ERETHER", "k ***$*** OOOOow E EFHFREFFERE ***** ", "j **$****OOOOOOOH %%F%%FF F ***** ", "a m*$****OOOOOOOOm%%%F%%FFmFmmmmmm*****mmm ", "w $$$$** OOOOOOO%%FFFF F F ***** ", "8 X ****** OOOOOcxb%FF FFF I t*****I'm going ", "i X~****** OOOOOOO%%FFFF to*****e a little ", "w ****** OOOOOOO FFFF I**s asterisk coming", "e ,mmm****** OOOOOOOk F up the back stretch.", "r ~XX m~~****** OOOOOOOmF F ***** ", "f ~XX~~ ~m****** OOOOOOO~~F**00 is coming on but ", "d $X~~ ~0%****** OOOOOOOF***can't catch asterisk", "s ~$~ ~%%%****** OOOOOO*****t even know yuri mm", "j ~~$ ~%%%%****** OOOO***** ", "k ~~X$ %%%%%****** OO*****h, digit racing again", "d ~~~ $~ %%%% m****** OO***OOow've I missed you. ", "s ~XhX $ %%%%ggg****** OOOOOOO ", "f ~Xhh $%%% m mm****** OOOOOOOCherry. Ice Cream$", "d~~~hhh $% # mm****** OOOOOOO~. broken !!!!s$$", "s XXXhh %$ #m &m******* $OOOOOO~~ ! !$$$", "a a surprising l~~********$ $OOOOOO ~~ ! $$$$", " hh $~~ ********$** $OOOOOO ~ ! $$d$$", " X hh $~*****! *$**** $OOOOOO ~mm*m!$$$l$$", " XX hh $**** $****** $OOOOOO ~* $$$$u$$", "X X hh **$**~ $ !****** $OOOOOO~ $$$$$o$ ", " h****$~s $ ! ****** $OOOOOO~$$$$$$w ", " *****~$ $ !****** $OOOOO$$$$$$$ ", " lw f***** ~~$ ****** $OOO$$$$$$$ t ", " lwWH *****hh?123456789!t****** $O$$$$$$$a i ", " lw w! **** hh2345678901 ****** $$$$$$$ a ", " ** +rhh456789012he ******$$$$$$OO**t ", " * + vahh67890123oise*****$$$$$$OOO a* ", " *** + 5hh8901234 s ****$$$$$OOOOOh* ", " H***** sdf N56hh901234k ok, ***$$$$OOOOOOt* ", " ***** hh a d **$$$* OOOOO O ", " +++hh sd s *$$*** OOOOtOO", " ***** ******+ ! hh f f $***** OOOhOO", " ***** jus****** Vit +hhht be fun mh****** OOgOO", "***** H ****** VVm hh s d ****** OuOO", "**** H **AA VV mmhh mmf fm ****** oOO", "*** H *A AA VV hhmmmmmdf m ******hOO", "** *AAA t O", "* to t nk and i don't even believe in it *", }; /*
*/