/* XPM */ static char *circuitree[]={ /*
circuitree*/ "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzXXXzzzzzzzzzzz{{{{{{{{{{{{{{", "zzzzzzzXXXX o c zzzzzXXXXzzzzzzzzzzz{xxxxxxxxxxxxx", "zzzzzzXXXXX MaximalXXXXompatible.z{xxxxxxxxxxxxx", "zzzzz |||| |||| zzzzzzzz{xxxxxxxxxxxxx", "zzXX |||| $ |||| zzzzzz{{{{{{{{{{{{{{", "zzXX |||||||||||||||||| zzzzzzz||||||||||>", "zzXX |||| $$ || ||||$ XXX zzzzz||||||||||>", "zXXX c *$ || |||| XXX zz|||||||||||||", "e XXX $$*$ $||$& & & XXX $ $ >>zzzzzzzzzz>", " |||||$$$**$ $||&$$$ $$$$XXXXXX$ >>zzzzzzzzzz>", " |||||$$$$ ||||||&$ w$ $XXXXXh 7777777 7777>", " ||||||||||||||||| ||||| >>z===7 ===7>", " ||||||||||||||||| i&& t||||| 9>zzzz7 zzzz>", " ||||| $$ $|||||||||||||||||| 99>zzzz7 zzzz>", " $$$$' |||||||||||||||||||he 99>>zz77 zzz>9", " d X ** || & & & ||||| 99>>z7==zz>99", " XXXX' * ||&XXX 99999>>7==z>999", " i XXXX* * || XXXX XXXXXXX 9 9999>>>|9999", " XXXXXX || XXX |XXX 99|XX9||||9999", " |||| * |XXXXX |||| 99|||9||||||99", " z |||||'* |||||||Xlet me ||||ult t|||99 999999", " z |||| ** |||||||||||||||||||||||||||*** *9* ", " z ||||||||||||||||X||||||||||||||||||***z**9**", " zz |||||||||||||||XX ||||* ***|||***z**99 ", " zzz ||||*'* |||||XXXX meter|||| ***||| * z**99 ", " zzzz $ * **||XXXXX******||******|||% zz 99 ", " zzzzz $ s |XXXXXX || z 99 ", " zzzzzz |||||||XXXys it ||y be under z 99 ", " zzzzzzzz ||||||||XX S|||||||| lacks z 99 ", " zzzzzzzzz ee r tXXXX k o|||||||| zz 99 ", " zzzzzzzzzzz ii XXQXQQ zzz 99 ", " wwwwwwwwwwwwll QQQQQQ zz 99 ", " wwwwwwwwwwwwaawwwQQQQQQiwwwwwwwwwwwwww an 99 ", " QQQQQQ eeeeee orgy of 99 ", "It's time to QQQQQQ eeeeee gratification", "save this QQQQQQ ieeeee 99 ", "CIRCUITREE QQQQQQ eeeee and self- 99 ", " W tQQQQQQ congratulation", " YYWWWWW QQQQQQ conceptual ", " YY WWY WW tQQQQQQ iieeee 99 ", " Yo W WWWWW QQQQQQ can u cut&paste text??", " Y WYY WWW taQQQQQ eeee self calibrate ", " Y WY YYYWW taaQQQQ eeee self regulate9 ", " YWW WW taaQQQQ stay dense 99 ", " WW W QQQQQQQ heh, no pressur", "RRnnnnnnWWaaaaaRRQQaQQQQQR RRRRR", "RRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR", "RRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQRRQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR", "RRRRRRRRRQQQQQQQQQRQQRQQQRRQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRR", " Q QQ 99 ", }; /*
*/