/* XPM */ static char *jcb[]={ /*
jcb*/ " ", " ", " ", " ", " ", " JJ ", " JJ JJJJJJJJ ", " J J ", " J J ", " JJ J ", " J J ", " JJ J ", " J J JJJJ ", " J JJJ C ", " J JCJ C ", " J JJJJC C ", " JJ JJ C CCCCC ", " JJ JJ C CC ", " J C C ", " JJJ C CCCCCCCCC ", " C C ", " C CCC ", " C CCCCCC ", " C CC ", " C CC CC ", " C CCC ", " CCC ", " C B BB ", " BBBBBBB BBBB B B ", " B B BB ", " B B BBBBBBBBBBBB ", " BBB B BB ", " BB B BBBB BB ", " BBB B B B BB ", " BB BB B B BBB ", " BB BBBBBBBBBBB BB ", " BB BB ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", }; /*
*/