/* XPM */ static char *monk007[]={ /*
monk007*/ " ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^^^^ZZ Zkkkkk^^ ", " Zxxx 4xxx xxxxxxxxxxx4xxxxx))))x ^kkk^^^kkkkkkk^^", " Zxx xxxx x4 x 4xxxxx4 4 ) 4xxx )^ ^ k^^kkkkZkkkk", " Z44xxxxxx 4xx4 )4444 44 xxxxx))^^^^^^kkkk)4Zkkk", " Z4 x4xx 44 xxxx4 4 4 4xxxxx 4^^^kk444 k4kkkkk", " Zxxxxx 4)xxx4 xx4444 44xxx4 xxxx)^^ 4 4 Y4kkk4 ZZ", " Zxxx4))4xxx )xxx4) ) xx 44)xx )kk^)4 YYY4kkkk^Z", "4Z4xx )) x4))4 ) xxx )!jj!!!!!,! ) k^^^^ YY 4kkk^Z", "4Zxx 4))xx4 4 ) !!)jjjjjjjj , !))! kkk^kY^^44^^Z", " Z 44 ^ ^ )) !jjj)j))Pjjjjj jjj !)kk^ Y^^^^^^Z", " Z224 ^^^^^ !)!jj jj))Pjjjjjj,jj jjj !k^Y)^^^^^^Z", "Z222^^^ )! jj##j PP!jjjPP P jjjjjj !^^^ 4SSS Z", "Zg2^^ 4)^) !jjjj###jPP,PPPj)PP & PPPjjj! SSSS44SZ", "Zg2g^4 ^^ !jjjj##jjj&!)&)PP??P)???9 Pjjj!!SSS4 SSZ", "Zg2gg^^^ !jjjj###j ))# ##???????? && j ,,4444 )Z", "Zgg2 )^^^! jj ?,??)#)!&!P& ?????P&P&P& j,!!^^^444Z", "Z 22gg)^^!))#?????) &)P PPP &&&&& 9 jj,,!^ TTTS)", "Z22 )^^!j##????)&& ,)PP & ! && jjj , ,^^ STSS", "Z22))) ^^!j )P???&!!&&P P&PP!!!! &&jjj&& !!!!!TSS", "Z2g2) ^ !j##P,)P!!!!&PP !!!!P!!P! j j& , ! y !TTT", "Zgg2 ) ^ !jj P PP!Pj!P&P& &!!P !!! && jjjyyy ! TT", "Zg 2))!!! j PP) !!!j!!&&& , ,,:P jjjj jyyy !TTT", "Zg22 !yy ! &&&,:::Pj j & ::PP jjjj ,j! y! T)", "Z22) !yyyy&Pj)&&&&Pjjjj&!,& &,:::P))&&)& ,!& y!TTS", "gg222) y&jjj&&&&&& P jj,, ,,::P))&&& , ! yy!TSS", "g gg2! yy!Pj&&&&&&&&&jjj)P & ,P && &&&,j y !TS)", "gggg2!yy P j&&&&&& &&jj P & &P P)&&&&&&,j! yy)SSS", "Z2 22!y&&Pjj& ) &&,&)j &! P&PP P P&& & & j! y !STS", "Z22g ) & jjj&& &&))&jj&P!P P PPPP&&& &jj!yy)!T)S", "Z222g!)yyjjjP &$&&&jjPPP &&P P jPP&&&&&&j y !TTS", "Z22 g!)y !j ,P)$ jjjPjjPjPj&PP& &P)))jjjjPPPyy!)TS", "Z2gg )y ! j jP $j!! jjjjjjPPP !! jjj jj !!Sy!TSS", "Z2g ))yy!gjjjP)) jj!!P Pjj PjP ! jjjj&jjj! !Sy)TSS", "Z22ggg !g! ,P))$ jj!!PP j)P !!jj& jjj j! !Sy!TTS", "Z2222222!g !,j j) !! ) P)!!!!j & j jjj!Sy)STT", "Z2222222 gg! jjj)$,P,,!!j!!!!&!jjP j &j j j!yy!SST", "Z 22 )g ! j ))P)Pj,jjPPP) jjj jj& j !j )! !STT", "Z/qq/////gg /!jj)))))j,jPPjjjjjjPjjjjjj! ) !!!STT", "Zqq qqq gg !!jjj)Pjj) &jj),jj,, j&jj ! ) //////T", "Zqqqqqqq// ) qqjj ) )$)$ )) ) &jj& j!)) //// qq", "Z )qq/ //)))qqqqq!jj ,)))))$))& & ) ))) //q // q ", "Z/ q // //qq qq !!,! )))))) )) !/ q/ qq/ q/Z ", "Z /qqq qqqqq /qq)) qq)!))! ) ) ))qq qqq )q//)q Z ", "Z/qqqq q/ ///) //qqqqqq !)!)qqqqq /q// / /Z ", "Z qqq)qq/)q/qqqq//)///qqqq )))qqqqqqq/ q //// /Zq", "Z qqq /qqqq//q //q / /q )) qqq/qqqq qq/ //// Zq", " Z // // q)q/qqq/ /q) //qqqqq)qq)/ qq)/qqq /// /Zq", " ZZ //) // qq qqqq////q qqqqqqqqqq qqqq)) //Zq", " Z Z ZZZZZ) qqq // ) /qq/// q )qq q )) /Zqq", " ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ ZZZZZZZ/ZZZZZZ q ", }; /*
*/