/* XPM */ static char *odetillenvaen[] = { /*
odetillenvaen*/ " _____ODETILLBRAZILJACK_ ", " LLLLLLLLää__________________________________ ", "GUDÄLSKAROCHSÅFÖRKONSTLINGEN,____ ", " BRAZILJACK.OCHI_SOLEN, ", " ____HANSGAMLAÄLSKVÄRDA ", " SLAVOCHNARKISSOS,SPEG", " LARSIGIBARNETSÖGA___SOMSERDIG ", " ICGUOYSSARPUSSAR", " OCHISJÖAROCHIÄNGAR _____________", "__________________OMHÖSTENOCHISNÖSN ", " OCHIVINSTERNS_PORLANDED", "DÖD...___ ", "FÖRDIG_LYFTERSOLEN, PÅHANSBEFALLNING, ", " ETTÅSKMOLNSOMENCHAPEAUCLAQUE! ", " FÖRKONSTLINGENSJÄLV", "APISKANSOMBLIXTRARÄLSKARHAN.__OCHENDELAV ", "GABSVUKHA:ÖR FLRJIFLÖRKONSTLING.OCHINÅGRAAV ", " HANSVACKRATESTEBARNÄR ", " FÖRKONSTLADEBARN ", "KOM, SÄGER GUD, OCH VAR INTE SNÖD. ", " KOM OCH TA ALLA HÄSTAQRNARNA MED ", "SÅFÅRÄNGLARNA______________RIDAIPAUSEN! ", "dU!OCHSVARADEM ", "SOMFRÅGAREFTERRENHETMED ", "ATTSKÖOOLÄPPASJÖLEJONENLOSS ", "BLANKASOMKLOCKBOETTER! ", "OCHLÅTDEMTUTAIHORNFÖRDERENA! ", " BRAZILJACKHARENFÄRG_FÖRALLA_ ", " ENVOLTFÖRALLA,ENPISKSNÄRTSOMKNA", "LARFÖRDERENHETSSÖKANDE! ", " PÅSÖNDA", "GSEFTERMIDDAGEN_BEWFALLERHANSTOR ", "BARN-COHOCHFAMILJEFÖRESTÄLLNINGFÖRDET ", "TYNANDELJUSET: OMAFTONEN___GALAFÖRMÖRKRET. ", "TAMTATAMTATAM!NU...! ", " APPLÅDER. ", "GENOMENFLAMMANDEELDRING_HAMNAR ", "DUMEDETTSPRÅNGPÅTRAPPANTILLHIMLEN, ", " MEDANALLABARNHÅLLERFÖRÖGONEN ", " OCHTÄNKER_ATTDUNÄSTAN_ÄRDÖD... ", "DETÄRDIN_FÖRBYTANDEPISKA_SOM_RÅR. ", "TAMEDDIGDEN!____OCHTAMEDDIG_SKIMMELN, ", " VALACKERNaA,VINDHÄSTEN_,PARADIS- ", " STOET ", " SÅFÅRÄNGLARNAARIDA_I ", " PAUSEN! ", "BRAZILJACK,SÄGERGUD... ", " MINVÄN! ", " ", " ", }; /*
*/