/* XPM */ static char *tazadum_nature[]={ /*
tazadum_nature*/ "ccccccccFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF ", "ccccccccFFccFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFF ", "cccccccFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFF ", "cccccccFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFF ", "ccccccFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFF ", "ccccccFFFcFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF ", "cccccFFFFFcFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFF ", "ccccFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "ccFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFcFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FcFFFccFFFFFF!!!!!!!!FF!!!!!!!!FF!!!!!!!FFFFFFFFFF", "FcFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!FFFFF!FFFFFFF!!FFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!FFFFF!FFFFFF!!FFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!FFFFF!FFFFF!!FFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!!!!!!!FFFF!!FFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!FFFFF!FFF!!FFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!FFFFF!FF!!FFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFF!!FFFFF!!FFFFF!FF!!!!!!!FFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFUFFUFUUUFUUUFUFUFUUFFUUUFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFUUFUFUFUFFUFFUFUFUFUFUUFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFuFuuFuuuFFuFFuFuFuuFFuFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFUFFUFUFUFFUFFUUUFUFUFUUUFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFwwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFwwwwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFwwBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFBcBBwwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFwBcccBwwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFwwBBccBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFwwwFBBwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFFFvwwwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFFF44wwwFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFF44FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFF444FFF4FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFF44FF4FFFF44FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFF44F4FF44FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFF444F44FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFF44FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF", "FFFFFFFFF4FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvFFFFFFFFF", "FFFFFFFFF4FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFvFFFFFFFFFF", "FFFFFFFF44FFFF44FFFFFFFFFFFFFF44v4F44FFvFFFF44Furu", "444uvurvu4ur4vR4u444uvur444ruvuv4v4v4vuvu4uruv4ruv", }; /*
*/